Azijska dijeta


azijska dijeta
Azijska dijeta se temelji na biljnoj hrani, kao što je riža, povr?e i svježe vo?e. Za razliku od zapadnih zemalja gdje je meso glavno jelo u aziji se jede riba. Azijska populacija koja se hrani tradicijonalnom hranom ima najzdraviju i najduže žive?u populaciju na zemlji. Mnoge kroni?ne bolesti koje se javljaju u zapadnim zemljama kao što su bolesti srca, rak i pretilost u aziji su „nepoznanica“.
Više od 43 zemlje slijede oblik azijske prehrane. Hrana je važan dio svakodnevnog života. Azijska dijeta se temelji na svježoj hrani pripremljenoj prvenstveno sirovo, prženo ili duboko prženo.
Azijska dijeta oslanja se na rižu i povr?e, kao temeljno jelo uz ribu ili rije?e, meso. Rezamci su tako?er jako popularni, a od popularnijih jela možemo izdvojiti sushi.
Kod azijske dijete nije važno koliko ?ete to?no ne?eg pojesti, nego su važne smjernice što bi trebali pojesti dnevno, tjedno i mjese?no. Azijska dijeta ukazuje na ravnotežu. Tipi?an dnevni kalorijski unos je oko 1200 do 1400 kalorija.

Osnovna hrana koja se jede svaki dan:
- Kruh i žitarice: Žitarice ?ine osnovu azijske prehrane. Riža prevladava i jede se svaki dan. Ostale
žitarice su rezanci, kukuruz, poso i kruh.
- Povr?e: Mnogo svježeg povr?a se jede svaki dan u velikim koli?inama. Od povr?a možemo izdvojiti
mrkvu, kupus, zeleno lisnato povr?e, luk …
- Vo?e: Mnogi plodovi vo?a se koriste kao za?ini ili se uzimaju sirovo
- Orašasti plodovi i mahunke: Orašasti plodovi i mahunke su glavni izvor proteina. Soja u raznim oblicima
se koristi svakodnevno.
- Biljna ulja: Neophodan dio masti dolazi iz biljnih ulja koja se koriste kod kuhanja.

Dnevni proizvodi koji se mogu koristiti svakodnevno su mlje?ni proizvodi i riba. Riba je vrlo zdrava hrana koja služi u prevenciji kroni?nih bolesti poput sr?anih bolesti i raka.

Hrana koja se jede jednom tjedno:
- Slastice: Slastice se jedu rijetko u azijskoj dijeti kao gozba.
- Perad i jaja: Jaja, piletina i puretina se jede jednom tijedno kao sastojci za glavno jelo.

Hrana koja se jede jednom mjese?no:
- Crveno meso: Meso je vrlo oskudno uazijskoj prehrani

Istraživanje je pokazalo da je azijska dijeta, kao na?in prehrane, izuzetno zdrava. Hrana koja se temelji na bilju je siromašna kalorijama pa je zbog tog dijeta dodatno u?inkovita. Ljudi vjeruju da je kombinacija ove hrane tajna za dug i zdrav život. Azijska dijeta ograni?ava masno?e op?enito, a gotovo u potpunosti eliminira zasi?ene masno?e. Mnogi istraživa?i vjeruju da je to glavni razlog zbog ?ega je azijska dijeta toliko zdrava.
Azijska dijeta je zdrav izbor za ve?inu zdravih odraslih osoba. Me?utim, djeca i trudnice trebaju biti oprezni i uz sve trebaju uzimati i hranu bogatu kalcijom jer je azijska dijeta siromašna kalcijom, a kalcij je važan za razvoj i razvitak djeteta.Tags: , ,

One Response to “Azijska dijeta”

  1. suzana
    13. Apr, 2011 at 12:38 pm #

    Meni je sve što ima veze sa Azijom gadno :( Nekako se odmah setim ovih naših Kineza i mirisa u njihovim radnjama, i pih…bljak…. :(

Leave a Reply